БЕЗПЛАТНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ НИ ЕКСКУРЗИИ – 1

В Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ в село Царев брод продължават интересните инициативи. В края на учебната година, като вид награда и стимул за всички ученици, със средства от училищния бюджет по линия на занимания по интереси, бяха организирани четири безплатни еднодневни екскурзии.

За учениците от начален етап екскурзията, в два поредни дни, 24 и 25 юни, беше до Исторически парк край село Неофит Рилски. В края на тези часове, прекарани извън училището, учениците се върнаха изморени, но много доволни!

За всяка от четирите групи имаше отделен екскурзовод, проследени бяха епохите, имаше и две демонстрации – ритуал в тронната зала на тракийския тюрзис и запознаване с облеклото, броните и видовете оръжия на траките и прабългарите.

Всички желаещи имаха възможност и да стрелят с лък с по пет стрели. Разходка с гребни лодки си беше за момичетата и момчетата истинска атракция, заобикаляйки остров, виждайки отблизо много видове декоративни и други риби, костенурки, плаващи декоративни патици, красиви водни лилии… А на детската площадка с много и различни уреди, умората изчезна мигом и желанието да се редуват на всеки от тях беше заразно.

Там, на част от учениците от първи и втори клас бяха закачени красивите ленти с надпис „АЗ СЪМ ОТЛИЧНИК!“, връчени удостоверенията и грамотите на отличниците.

Ние като организатори се бяхме погрижили освен на превоза, така също и за обяда – сандвичи, минерална вода и кроасани.

Още с пристигането всички ученици от начален етап получиха индивидуален подарък – раничка с емблемата на училището ни.

Това са само два нюанса от училищния живот – възпитателно-занимателен и с учебен характер.

Тихомир Трифонов, директор на училището

Юни, юли, лето 2021

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and